Home

Stichting ROS werkt voor:
– Uitgeprocedeerde asielzoekers
– (Arbeids)migranten zonder verblijfsvergunning
– Vrijwilligers en beroepskrachten die met ongedocumenteerden werken
– Instellingen, zelforganisaties en kerken met vragen rond illegaliteit

Stichting ROS biedt:
– Advies en informatie over verblijfsrechten, medische zorg en onderwijs
– Gratis Nederlandse les
– Bemiddeling naar advocaten
– Tijdelijke noodopvang
– Hulp bij terugkeer naar land van herkomst
– Ondersteuning in zelforganisatie, belangenbehartiging, lobby en protest