Home

Stichting ROS werkt voor:
- Uitgeprocedeerde asielzoekers
- (Arbeids)migranten zonder verblijfsvergunning
- Vrijwilligers en beroepskrachten die met ongedocumenteerden werken
- Instellingen, zelforganisaties en kerken met vragen rond illegaliteit

Stichting ROS biedt:
- Advies en informatie over verblijfsrechten, medische zorg en onderwijs
- Gratis Nederlandse les
- Bemiddeling naar advocaten
- Tijdelijke noodopvang
- Hulp bij terugkeer naar land van herkomst
- Ondersteuning in zelforganisatie, belangenbehartiging, lobby en protest
- Ruimte aan (migranten)kerken voor vieringen

Leidraad in het werk van het ROS is de ethische code die door PICUM ontwikkeld is. Zie Ethical guidelines-dutch