ANBI

anbi

Contactgegevens:
Post- en bezoekadres: Hang 14  – 3011 GG Rotterdam
010-4116085 / 06-25383472
info@stichtingros
www.stichtingros.nl
Banknr.: NL79RABO 0106567586
KvK. nr: 24.36.98.06
RSIN: 814337168

Bestuur:
J.A. de Kruijf, voorzitter ; gezamenlijk bevoegd
L.H.M. Kruse, secretaris ; gezamenlijk bevoegd
J.B. van den Hoven, penningmeester ; gezamenlijk bevoegd
L. van Duijvendijk, bestuurslid ; gezamenlijk bevoegd
N. Kastelein, bestuurslid ; gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid
De medewerkers, in dienst bij Stichting ROS, worden betaald conform de CAO Welzijn. Bestuursleden van Stichting ROS ontvangen geen beloning of vergoeding.

Jaarverslag
ROS jaarverslag 2016
Statuten
ROS-statuten
Financieel verslag
jaarrekening met controleverklaring 2015