Noodopvang

ROS heeft noodopvang voor max. 20 personen, m.n. vrouwen en kinderen

Personen die in aanmerking willen komen voor tijdelijke opvang kunnen contact opnemen met ons via het spreekuur op maandag- en donderdagmiddag  of per mail/tel.

We willen in ieder geval de beschikking zien van de IND/Rechtbank

Bij het 10 jarig bestaan van de noodopvang in 2012 is de bundel “Voor Anker” uitgegeven. Zie: Voor-Anker