Noodopvang

ROS heeft noodopvang voor max. 20personen, m.n. vrouwen en kinderen

Personen die in aanmerking willen komen voor tijdelijke opvang kunnen contact opnemen via stichtingros@hotmail.com (zet je naam en tel. nr. in de mail en doe er relevante stukken bij inzake verblijfsprocedures). Je kunt ook bellen met 06-25383472 en langskomen op het spreekuur. Neem dan ook beschikkingen, etc. mee.

Bij het 10 jarig bestaan van de noodopvang in 2012 is de bundel “Voor Anker” uitgegeven. Zie: Voor-Anker