Medische hulp

Met het Erasmuspaspoort en het declaratieformulier Zorgverleners kunnen onverzekerde vreemdelingen zonder verblijfsvergunning naar een huisarts. Het formulier kun je hieronder downloaden.

De regeling geldt niet voor EU-burgers!

Tandarts behandelingen vallen NIET in de CAK regeling.

Het paspoort is tijdens spreekuren te verkrijgen.

erasmuspaspoort

In de regio Rijnmond kunnen onverzekerde vreemdelingen voor medicatie en ziekenhuiszorg alleen terecht bij de door het CAK gecontracteerde apotheken en ziekenhuizen die hieronder vermeld staan. Per 1 januari 2014 geldt een eigen bijdrage van € 5,- per recept/medicijn. Apotheken kunnen dit bedrag van de patiënt vragen.

Kijk op https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen voor meer informatie en formulieren.

Door migratie uit landen waar Vrouwelijke Genitale Verminking van oudsher gepraktiseerd wordt, komt VGV ook in Nederland voor.  Op deze kaart van Pharos staan de risicolanden: vgv-wereldkaart-2017