ANBI

anbi

Contactgegevens:
Post- en bezoekadres: Hang 14  – 3011 GG Rotterdam
010-4116085 / 06-25383472
info@stichtingros
www.stichtingros.nl
Banknr.: NL79RABO 0106567586
KvK. nr: 24.36.98.06
RSIN: 814337168

Bestuur:
J.A. de Kruijf, voorzitter ; gezamenlijk bevoegd
L.H.M. Kruse, secretaris ; gezamenlijk bevoegd
J.B. van den Hoven, penningmeester ; gezamenlijk bevoegd
L. van Duijvendijk, bestuurslid ; gezamenlijk bevoegd
N. Kastelein, bestuurslid ; gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid
De medewerkers, in dienst bij Stichting ROS, worden betaald conform de CAO Welzijn. Bestuursleden van Stichting ROS ontvangen geen beloning of vergoeding.

Jaarverslag
ROS-Jaarverslag 2018
Statuten
ROS-statuten
Financieel verslag
jaarrekening 2017